Profesyonel Özgeçmiş

SERAP BUHARALI

Uzman Psikolog, Psikoterapist, Eğitimci

Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği ve İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümlerinde lisans eğitimlerini aldı. Aile Danışmanlığı eğitimini ise Süleyman Demirel Üniversitesi’nde tamamladı.

“Oyun terapisinin çocuklarda duygusal farkındalık ve sosyal uyuma etkisi”ni incelediği teziyle Arel Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Eş zamanlı olarak yedi yıla yakın süren kişisel analiz sürecine devam etti. Tez çalışmalarını İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Prof. Dr. Oya Güngörmüş Özkardeş danışmanlığında yürüttü. Geçerlilik ve güvenilirlik testlerini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Feyza Çapan’ın yaptığı uygulamaları kullandı.

Türkiye’de düzenlenen, sertifikalı Çocuk Merkezli Oyun Terapisi eğitimine katılarak ve tüm süreçlerini tamamlayarak Uluslararası APT (Association of Play Therapy) onaylı oyun terapisti unvanını aldı.

Klinik terapist ve eğitimci Reyhana Seedad’den aldığı bu eğitimler devam ederken Prof. Dr. Dr. Byron Norton’la DOT (Deneyimsel Oyun Terapisi) eğitimlerinin 1. ve 2. seviyelerini bitirip oyun merkezli ve deneyimsel çocuk terapisinin süpervizyonlarını tamamlayarak uygulayıcı yetkinliğini almıştır.

Çocuklar ve ergenlerde uygulanan Dikkat ve Alan Testleri Modülü ile Gelişimsel Tarama testleri ve Okul Olgunluğu Testleri gibi çocuk ve ergenlerde kullanılan objektif test eğitimlerini tamamlamıştır.

 Kalp Merkezli Hipnoterapi eğitimi

Psikodinamik Terapi;

Travma Sonrası Stres Bozukluğu eğitimlerini almıştır.

Rorschach Testler Derneği’nden (Klinik Psk., Psikanalist Neslihan Zapcı, Uzm. Psk., Psikanalist Funda Akkapulu Aydın) Projektif Çocuk/Yetişkin Çizim Testleri ile Psikoanalitik Yapılanmasını Değerlendirme Testleri (Rorschach, TAT, CAT) eğitimlerini aldı.

Glen O. Gabbard, Otto F. Kernberg, Michaela Swales, Clara Mucci, Paul
Links, and Umberta TelfenerGiunti Psychometrics Turkey’in düzenlediği,  Master Class Diagnosis and Treatment of Personality Disorders Kişilik Bozuklukları: Tanı ve Tedavi Eğitimi’ni aldı.

Simge Psikolojı’den Dr.Joyce MİLLS ile Re-Awakening Resilience with Therapeutic Metaphors for Children in Play Therapy Oyun Terapisinde Çocuklar için Terapötik Metaforlarla Dayanıklılığın Yeniden Uyandırılması eğitimini aldı.

Bu eğitimlerin yanı sıra Filial TerapiDevelopment Touch TerapiDanışan Odaklı TerapiKum TerapisiDikkat Eksikliği ve Hiperaktivite TedavisiÇözüm Odaklı Terapi ve Çocuklar İçin Sanat Terapisi eğitimleriyle çalışma ve danışmanlık kapsamını genişletti.

Aldığı diğer eğitimler:

Özel Eğitim alanında sertifikalı eğitim (İlk Adımlar  Avusturya– Marmara Üniversitesi), Osmanlı Eğitiminde İdeal İnsan Modeli, (Meridyen Derneği), Dikkat Dağınıklığı ve Özel Öğrenme Güçlüğü, Öfke Yönetimi, Bir İletişim Aracı Olarak Çocuk Resmi ve Yorumlanması, Beden Dili, Çağdaş Drama ve Eğitsel Drama, Dini ve Psikolojik Açıdan Kimlik ve Kişilik; İnsan İlişkileri, Enneagram Mizaç Eğitimi (1. ve 2. Seviye), Bebek Bakımı ve Eğitimi, Kişilik Gelişiminde Anne-Babanın Rolü, Modern İnsanın Psikolojisi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (AEP Aile Eğitim Programı), Başbakanlık SEDRİC Projesi (Pakistan İslamabad Üniversitesi Öğretim Görevlileri Eğitimi), Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği işbirliği ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) (Kimsesiz Çocukların Evde Eğitimi ve SHÇEK Personeli Eğitimleri), Bakırköy Kadın Cezaevi (Kadın Mahkûmlara Eğitim Semineri), Erzurum Araştırma Hastanesi, (hemşire, öğretmenler ile ev hanımlarına yönelik “Kadın Akademisi” semineri) projelerinin yanı sıra birçok belediye ve kurumda uzman, eğitimci olarak görev aldı; okul öncesinde birçok kurum ve okulda High Spoce, Reggio Emilia, Waldorf, Montessori gibi uluslararası alternatif eğitim modellerinin uygulama ve organizasyonunu üstlenerek eğitim danışmanlığı, proje yürütücülüğü, idarecilik görevlerini üstlendi.

Dernek ve vakıf gibi sivil toplum kurumlarıyla işbirliği yaparak eğitim ve seminer programlarıyla sosyal sorumluluk çalışmalarına katıldı. Ulusal radyo kanallarında evlilik ve aile seminerlerini hazırladı ve sundu. Çeşitli dergi ve gazetelerde düzenli olarak özellikle çocuk ve aile konulu köşe yazıları kaleme aldı.

Türkiye’nin birçok şehrinde eğitimci eğitimleri verdi, iki yıl süren organizasyona -pandemi nedeniyle- ara verildi. Eğitimlerine çevrimiçi/online devam etmektedir.

İyi Anne Baba Olma Kılavuzu ve Çocuk Yetiştirmede Oyun Mucizesi adında iki kitabı bulunmaktadır.

2013 yılından bu yana kurucusu da olduğu Bistanbul Piskioloji’de çocuk, ergen, yetişkinler üzerinde çalışmakta ve ailelere danışmanlık vermektedir.

Uzman Psikolog, Psikoterapist, Eğitimci

BİSTANBUL